Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

sobota, 16 czerwca 2018

Podsumowanie - informacje zwrotne od uczestników

Zbliża się koniec projektu. Każdy uczestnik podzieli się swoim podsumowaniem odpowiadając na pytania:


1. Jakie były moje główne działania projektowe?
2. Z czego jestem zadowolona, co było trudnością?
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?


Odpowiedzi staną się częścią raportu końcowego, na podstawie którego projekt będzie oceniany i rozliczany przez Narodową Agencję.

Odpowiedzi zgromadzi i zredaguje gł. koordynatorka.Odpowiedzi:

Główna koordynatorka projektu B.D.U. N. Nauczycielka zaj. artystycznych a do 2017 r. również muzyki
1. Jakie były moje główne działania projektowe?
Napisanie i złożenie wniosku (z zespołem koordynującym), obsługa Mobility Tool, koordynowanie działań projektowych, monitorowanie postępów w realizacji założeń, organizowanie zebrań co semestr. Konsultacje indywidualne dla uczestników, kontakt z instytucjami (FRSE, DBFO, BE, CBK PAN, UW i partnerzy zagraniczni). Przygotowywanie  dokumentów Europass Mobility i składanie ich do Krajowego Centrum. Przygotowanie raportu końcowego. Prezentowanie projektu na zewnątrz.
Nauczanie zaj. art. i muzyki z el. dwujęzyczności w klasach gimnazjalnych. Prowadzenie koła eTwinning, aranżowanie partnerstw. Złożenie aplikacji o odznaki jakości (uzyskane 5 KOJ, 2 EOJ), oraz aplikacji o odznakę Szkoły eTwinning (otrzymaną w 2018 r.).
Mobilności: Oxford, AssenLizbona . Udział w warsztatach Future Classroom (Bruksela).
Wizytowanie lekcji pokazowych. Instruktaże na Katalogu Dobrych Praktyk. Kursy online. Prowadzenie strony https://erasmusgim81.blogspot.com/ i https://katalogdobrychpraktyk.blogspot.com/
2. Z czego jestem zadowolona, co było trudnością?
Jestem zadowolona ze zmian jakie projekt wniósł do szkoły i nadania jej europejskiego wymiaru. Jestem zadowolona z tego, że poznałam systemy edukacyjne i metody nauczania w UE. Przekonałam się, które z metod są rozpowszechnione, w czym nasza szkoła jest nowatorska a w czym zapóźniona. Poprawiłam swoją znajomość jęz. angielskiego, nabyłam nowe umiejętności zawodowe.  Projekt pozwolił mi zyskać bardzo dużo kontaktów zawodowych i otworzył przede mną możliwości rozwoju.
Jestem bardzo zadowolona z kontaktów z wieloma instytucjami: FRSE, BE, partnerzy zagraniczni.
Trudnością było koordynowanie zespołu uczestników i motywowanie do realizowania działań, zwłaszcza w obliczu reformy całkowicie zmieniającej naszą szkołę i wpływająca na zatrudnienie moje i innych nauczycieli. Trudno było współpracować z Urzędem Dzielnicy. Trudno było zaadaptować plan do nowej rzeczywistości, ale mam nadzieję, że udało się to dzięki zaangażowaniu zespołu i dyrekcji.
W związku z projektem otrzymałam nagrodę Sapere Auso i nominację do EduInspiratora.
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?
W pracy nauczyciela wprowadziłam nowe elementy do swojego warsztatu: CLIL, flipped classroom, out of classroom education, kody QR, elementy ruchu.  Trwałym rezultatem jest Katalog Dobrych Praktyk i dziennik projektu, w których umieściłam materiały do ciągłego wykorzystywania. Trwałe są również kontakty osobiste, zawodowe i z instytucjami. Moja postawa, kwalifikacje i perspektywy zmieniły się i łatwiej odnajduję się na rynku pracy. Projekt był wyczerpującym ale ogromnie kształcącym i inspirującym doświadczeniem.

Nauczycielka fizyki, koordynatorka BDUN
dokonała ewaluacji w osobnym wpisie: https://erasmusgim81.blogspot.com/2018/06/ewaluacja-programu_16.html

Nauczycielka angielskiego, wychowawczyni klasy europejskiej, koordynatorka językowa
dokonała ewaluacji w odrębnym wpisie: https://erasmusgim81.blogspot.com/2018/06/ewaluacja-programu.html

Nauczyciel jęz. niemieckiego a od 2017 r. również geografii i wychowawca
1. Jakie były moje główne działania projektowe?
- nauka jęz. angielskiego (we własnym zakresie oraz w ramach mobilności)
- realizacja projektu eTwinning
- doskonalenie sie w technikach informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) i wdrażanie ich na lekcjach (learning apps, kahoot)
- wdrażanie nauczania metodą CLIL na lekcjach geografii
2. Z czego jestem zadowolony, co było trudnością?
- trudności: dokumentacja związana z projektem, formalności
- największa zaleta: rozwój osobisty, poszerzenie swoich kompetencji zawodowych, nawiązanie międzynarodowych kontaktów w czasie mobilności
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?
rozpoczęcie przygody związanej z dwujęzycznym nauczaniem geografii - to zarazem będzie trwały rezultat; ogromny zapał i motywacja do doskonalenia znajomości jęz. angielskiego

Nauczycielka jęz. niemieckiego, wychowawczyni
1. Jakie były moje główne działania projektowe?
- Projekt eTwinning Unsere Stadt  -nasze miasto
- używanie na lekcjach Kahoot jako element powtórzeniowy, również Prezi.
- mobilność: kurs ICT for Education na Malcie
- kurs przygotowawczy z jęz. angielskiego
2. Z czego jestem zadowolona, co było trudnością?
Wiele czynności wykonywałam po raz pierwszy, co zawsze jest trudne, np. umieszczanie na Twinspace efektów pracy uczniów (którzy zapominają haseł).
Jestem zadowolona z faktu, że mój warsztat pracy jest nowocześniejszy i atrakcyjniejszy dla uczniów.
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?
Trwałym rezultatem sa efekty pracy (projekt eTwinning, Projektwoche, lekcja otwarta dla klasy 3d). Projekt BDUN jest wspierający i motywujący.

Nauczycielka religii
1. Jakie były moje główne działania projektowe?
- kurs przygotowawczy z jęz. angielskiego
- innowacja pedagogiczna "Z Biblią przez świat"
- mobilność "Digital and social media competences  school"
4. wdrażanie poznanych metod TIK na lekcjach
2. Z czego jestem zadowolona, co było trudnością?
Zadowoona jestem z mobilności i kursu języka angielksiego, z poznania nowych metod prowadzeni zajęć. Trudnością było prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?
Trwałym rezultatem jest ciekawośc świata i odwga w poznawaniu nowych miejsc. Udział w projekcie mam nadzieje, że owocuje i będzie owocował ciekawymi i oryginalnymi zajęciami i projektami.

Nauczycielka jęz. niemieckiego i angielskiego, wychowawczyni, od 2017 n-lka jęz. ang. w edukacji wczesnoszkolnej
1. Jakie były moje główne działania projektowe?
- mobilność na Maltę, kurs ICT
- wprowadzenie nowych umiejętności na lekcji: Kahoot, Learning apps, Prezi, eTwining,
- zrealizowanie projektu eTwinning
- dostosowanie nowych metod pracy w klasach 1-4 i w klasie 7
- dwujęzyczność - warsztaty podczas Dnia Języków Obcych w j. ang i j. niemieckim
- lekcja otwarta
- wpisy na blogu - nowa umiejętność
2. Z czego jestem zadowolona, co było trudnością?
Jestem bardzo zadowolona z projektu eTwinning i kontaktu ze szkołą chorwacką. Kahoot i learning apps to świetne narzędzia do powtórek, nauki idiomów. Dzieci używały Prezi, Wordpress do prezentacji na j. niemieckim i j. angielskiem, i nie tylko.
3. Jaki wpływ ma projekt BDUN na moją pracę i co jest trwałym rezultatem?
Szybsza adaptacja do nowej sytuacji w szkole (reforma)  - uczę maluchy, klasy IV i VII, gimnazjalistów, używam wszystkich nowości, których się nauczyłam. Nawał pracy, zadań, wyzwań spowodował, że oswoiłam strach przed nowym. Erasmus+ dał mi możliwość "rozwinięcia skrzydeł" . Dostałam wiele nowych narzędzi z których buduje swój warsztat pracy.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz