Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Mobilność 1: Oxford, UK: Creative Teaching + CLIL

Creative Teaching in the Secondary CLIL English Language Classroom

Mobliność 1: pani Karolina Szurek
Oxford, UK

6. 11. 2016, niedziela

- przyjazd do Oksfordu, powitanie z rodziną goszczącą
- wycieczka do Ogrodu Botanicznego

Najstarszy na świecie ogród botaniczny ma niewielki rozmiar i jest położony w pobliżu budynków Uniwersytetu. Moją uwagę przykuły głównie  ozdobne grządki warzywne pełne barwnych liści. 

- spacer wzdłuż Tamizy
- wizyta w Ashmolean Museum - dział starożytności

Miłą niespodzianką był fakt, że większość muzeów można zwiedzać za darmo. A bogactwo ich zbiorów zapiera dech. Po pierwszej krótkiej wizycie wiedziałam, że muszę tu wrócić innego dnia.

- zwiedzanie Museum of Science
- wizyta w miejscach związanych z J.R.R. Tolkienem i C.S.Lewisem: kościół Blackfriars (dominikanie) i pub "Eagle and Child". 

J.R.R. Tolkien i C.S. Lewis to moi ulubieniu pisarze. Obydwaj byli wykładowcami w Oksfordzie, a w pubie "Eagle and Child" spotykali się i toczyli dyskusje o literaturze, kulturze, religii, języku. Czytali swoje powieści aby poznać opinię przyjaciół. Zwykły obiad zjedzony w miejscu, w którym narodził się pomysł "Narni"  był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Niezwykłym - choć zupełnie innym - przeżyciem było uczestniczenie we mszy świętej w kościele, w którym modlił się Tolkien.

7. 11. poniedziałek

Sesja poranna (nauczycielka: Freia Layfield)
An Introduction to CLIL. What is CLIL? Content and Language Integrated Learning.
Link do oryginalnych materiałów z zajęć.
Link do strony onestop.clil poświęconej materiałom CLIL
CLIL (czyt. "klil") to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Polega na jednoczesnym nauczaniu przedmiotu i języka obcego. W skrócie:
- nauczanie przedmiotu (np. matematyki, muzyki, geografii) pozostaje głównym celem.
- uczniowie powinni znać język angielski na poziomie A1/A2 aby można było z nimi realizować CLIL
"Scaffolding"-
czyli rusztowanie.
Niebezpiecznie jest
 wprowadzać CLIL
nie przygotowawszy "podpór".
- Komisja Europejska zaleca aby uczniowie kończący szkołę średnią znali dwa języki (swój i obcy). Wprowadzanie CLIL do szkół jest więc rekomendowane i wspierane.
- Nauczyciel musi zmienić swoje metody działania aby wprowadzać CLIL. Elementy nauczania przedmiotu i nauczania języka muszą być powiązane ze sobą aby przeprowadzić lekcję CLIL.
- Nauczyciele muszą budować "rusztowanie" ("scaffold") , które będzie podporą dla uczniów w czasie lekcji. Dobrze przygotowana podpora pozwoli uczniom uczyć się treści przedmiotowych w obcym języku.
- CLIL jest bardzo motywujący i pomaga uczniom rozumieć treści i porozumiewać się

W czasie dyskusji zauważyliśmy, że często nieświadomie stosujemy elementy CLIL na swoich lekcjach. Zauważyli też, że uczniowie mogą łatwiej przyswoić trudne treści jeśli muszą je wyrazić lub zrozumieć po angielsku: np. opisanie procesu fizycznego albo krajobrazu prostymi słowami i ubogim słownictwem może pomóc uczniowi zrozumieć kwintesencję i "przetłumaczyć" na język prostych pojęć.
Grupa uczestników kursu.

Dwa rodzaje nauczania CLIL:
A. na lekcjach różnych przedmiotów, kiedy część zajęć jest prowadzona po angielsku. Nauczyciel dba o merytoryczny poziom wiedzy ale sam nie jest specjalista od obcego języka.
B. na lekcjach języka angielskiego, kiedy treść ćwiczeń jest związana z wiedzą z różnych dziedzin i przedmiotów. Nauczyciel większy nacisk kładzie na język, nie zawsze treści z różnych dziedzin są wystarczająco poprawnie wyjaśnione.

Nauczyciele CLIL muszą:
-zaadaptować swoją metodologię aby nauczać treści w nowy sposób
- przystosować treść lekcji przez przekładanie jej na angielski i przygotować zadania pomagające uczniom w rozumieniu i używaniu angielskiego na lekcji
- zredukować czas, w którym nauczyciel mówi, a zwiększyć ilośc czasu w którym mówią uczniowie
- dawać uczniom zajęcia zadaniowe, projektowe, interaktywne, skoncentrowane na potrzebach uczącego się
- wybierać materiały które akcentują role języka w uczeniu się treści

Sesja popołudniowa. Nauczycielka: Jane Barden.
Collocations.
Ćwiczyliśmy poprawne łączenie słów. Poznaliśmy ćwiczenie "arrowed circles". 

8.11.2016 wtorek

Sesja poranna (nauczycielka: Freia Layfield) link do oryginalnych materiałów z sesji

Reading skills - ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania przydatne dla CLIL.
Czytanie może być pobieżne, ukierunkowane, wybiórcze, intensywne, szczegółowe. 
Na lekcjach CLIL uczniowie często będą stykać się ze słownictwem i zwrotami, których nie rozumieją. Należy zapewnić im więc podpory (scuffolding), które sprawią, że ćwiczenia będą wykonalne. 
Przykład 1: Otrzymaliśmy kilka obrazków. Mieliśmy spróbować opisać je po angielsku (ustnie, a parach) i odgadnąć jaką sztukę Szekspira przywołują. 
Sztuką był Macbeth. Otrzymaliśmy fragment słynnego monologu. Mieliśmy przeczytać go i odpowiedzieć na proste pytanie: jak Makbet się czuje? można to było zrobić rozumiejąc tylko część tekstu. 
Następnie wyszukiwaliśmy aliteracje.
Następnie należało ponownie napisać (rewrite) ten monolog współczesnym językiem. 

Praca w parach i wymienianie się obrazkami sprawia, że nawet gdy pojedyncza osoba nie potrafi wykonać pojedynczego zadania to i tak może robić postępy. Uczniowie nawzajem się dopełniają, chętniej pracują, nie boją się pytać i mówić.
Przykład 2. 
Praca w grupach 4-osobowych. Każdy uczestnik dostał kartonik z krótkim opisem jakiegoś ekologicznego ogrzewania budynku.
Wyobraźcie sobie, że jesteście radnymi, którzy otrzymali 12000 GBP na modernizację budynku. Macie przekonać pozostałych radnych, że Wasz pomysł na modernizację i zapewnienie ogrzewania jest najlepszy.
To ćwiczenie pozwalało wykorzystać w praktyce słownictwo i zwroty podane na kartoniku a związane z przedmiotem (ekologią i matematyką) oraz wprowadzało element rywalizacji, który jest dla uczniów zazwyczaj atrakcyjny.
Przykład 3. 
Nauczyciel zgniata w kulkę kartkę z tekstem dotyczącym przedmiotu (np. historii). Uczniowie rzucają do siebie kulkę i czytają pierwsze słowo, jakie im wpadnie w oko. Na podstawie słów odgadują czego dotyczył tekst. Następnie otrzymują ten sam tekst na kartce i uzupełniają puste miejsca.
To ćwiczenie jest cenne dla uczniów, którzy preferują uczenie się przez ruch (kinestetyczne). Można je wykorzystać np. przy powtórce lub podsumowaniu materiału.
Przykład 3.
Uczniowie czytają tekst opisujący jakiś proces. Następnie muszą naszkicować rysunek, w którym pokażą ten proces.

Popołudnie w Ashmolean Museum.

Na ponad trzygodzinne zwiedzanie muzeum wybrałam się w towarzystwie trojga nauczycieli z Thessaloniki w Grecji. Maria Dangli, nauczycielka łaciny, greki i kultury antycznej była nieocenioną przewodniczką. Wskazywała wazy i rzeźby, które są szczególnie cenne, wyjaśniała symbolikę, opowiadała o technice wykonania. Ja z kolei mogłam odwdzięczyć się jej objaśniając budowę instrumentów. Zobaczyć na własne oczy skrzypce Stradivariusa i Amatiego to było niezwykłe przeżycie!

Brytyjska szkoła - z perspektywy rodziny

Byłam bardzo zadowolona z wyboru opcji zakwaterowania u rodziny zamiast w hotelu. Noelie i Paul, oraz ich trzy córeczki, byli przesympatycznymi gospodarzami. Ćwiczyłam u nich swoje umiejętności komunikacyjne, rozmawiałam o sytuacji w Europie oraz o szkole. Podpatrzyłam jak dziesięciolatka odrabia pracę domową z kodowania (które jest tu jednym ze zwyczajnych przedmiotów), poznałam fajny sposób na integracje rodziców i pozyskiwanie funduszy: drukowanie świątecznych kartek z rysunkami dzieci. Dowiedziałam się też, że w Anglii dzieci rozpoczynają naukę szkolną w wieku 5 lat albo nawet wcześniej, a po szkole podstawowej dzieci zmieniają szkołę na odpowiednik naszego gimnazjum. Oto prezentacja n.t. brytyjskiego systemu szkolnictwa.

9. 11. środa

Od rana wszyscy byliśmy bardzo poruszeni wynikiem wyborów prezydenckich w USA. Dyskusja była ożywiona, a w międzynarodowym gronie mogliśmy dzielić się różnymi doświadczeniami dotyczącymi polityki, demokracji, wyborów. 

Sesja poranna:

Writing abilities- umiejętności związane z pisaniem

Nauczyliśmy się rozróżniać dwa typy ćwiczeń: ukierunkowane na produkt lub ukierunkowane na proces. Te, które bardziej opierają się na procesie, są bardziej przydatne w nauczaniu CLIL.

 Jumbled composition - wymieszane wypracowania:

Dwa teksty (tekst A o życiu w mieście, tekst B o życiu na wsi) zostały podzielone na zdania; zdania zostały wymieszane. Zadaniem ucznia jest określić do którego tekstu należy każde zdanie.

Running dictation - dyktowanie z bieganiem:

Tekst związany z przedmiotem nauczania zostaje wydrukowany i przyczepiony do tablicy. Uczniowie podzieleni są na 2-3 osobowe grupy. Jedna osoba z grupy biegnie do tablicy, czyta i zapamiętuje tak dużo tekstu jak to możliwe, następnie dyktuje go partnerowi. W czasie ćwiczenia członkowie grup zamieniają się rolami (aby nie zawsze biegała jedna osoba). Po upływie określonego czasu grupy czytają kolejne zdania tekstu i poprawiają błędy.
To ćwiczenie ćwiczy umiejętność pisania, zapamiętywania konstrukcji zdań, a także może służyć utrwalaniu treści.

"Egg on his face" czyli pisanie w oparciu o nagłówek prasowy.

Uczniowie poznają nagłówek artykułu. (na przykład: Oburzona studentka w geście protestu rzuciła jajkiem w premiera; w konsekwencji została obciążona kosztami prania jego garnituru). Następnie w grupach pracują nad tekstem, który rozwija poszczególne wątki nagłówka: informacje o studentce, o jajku, o garniturze. Uczniowie muszą wykazać się kreatywnością, mają sporo zabawy, wspierają się wzajemnie językowo. Po ćwiczeniu koniecznie należy podać prawdziwą wersję artykułu (lub skrót) aby uczniom nie utrwaliły się fikcyjne wersje.

Dictogloss - dyktando pisane w grupach.

Uczniowie pracują w zespołach 6-osobowych. Nauczyciel czyta opowiadanie tylko 2 razy. Każdy uczeń ma za zadanie zapisać tak dużo jak zdoła. Następnie w grupach uczniowie "kompletują" tekst.

Complete the composition. Uzupełnianie wypracowania.

Uczniowie otrzymują tekst, który samodzielnie muszą uzupełnić.

Music and feelings

Nauczyciel puszcza fragment muzyczny, uczniowie słuchają a następnie opisują swoje uczucia i/lub wyobrażenia wywołane przez muzykę.

Sesja popołudniowa: What's the difference?
Ćwiczymy poprawne posługiwanie się i rozumienie zwrotów brzmiących podobnie ale mających inne znaczenie. Szyk zdania, przecinki i przyimki mają nieraz kluczowe znaczenie na poprawnego rozumienia.

Wieczór w The Christ College Church

Ja i kilkoro uczestników wybraliśmy się do Christ College Church na wieczorne nabożeństwo, które jest otwarte dla publiczności. Zawsze śpiewa na nim znakomity chór chłopięco-męski. Jest to największy z kościołów należących do koledżów i najlepszy chór. Nabożeństwo składało się z hymnów, psalmów, czytań, modlitwy powszechnej, kolekt, modlitw i kantyku. Formą było zbliżone do katolickich nieszporów. Bardzo ciekawe było już samo ustawienie chóru. Dzięki kartkom mogłam włączyć się w niektóre modlitwy i śpiewy. Brzmienie chóru było przepiękne i spójne. 

Czwartek 10 listopada

Speaking skills

Dictoodraw - czyli rysowanie pod dykatando.

Pracujemy w grupach ok. 4 osób. Jedna osoba zostaje "rysownikiem" pozostałe osoby otrzymują zdjęcie czegoś (np. rośliny) i muszą opisać ją tej osobie nie podając nazwy. Rysownik rysuje według wskazówek.
To ćwiczenie można stosować aby rozwijać komunikowanie się po angielsku i utrwalać wiadomości np. o instrumentach, o krajobrazie.

Gra planszowa (goose game)

 Rozdajemy grupkom uczniów prostą grę z pytaniami dotyczącymi omawianych treści. Pytania są na tyle łatwe, aby uczniowie przy odrobinie wysiłku zdołali poprawnie odpowiedzieć. Niektóre pola są puste. Grupka ma za zadanie wpisać tam pytania. Następnie grupy wymieniają się planszami i przystępują do rozgrywki. Reguły: jak najłatwiejsze.

 Grass skirt czyli spódniczka z trawy.

Przygotowanie: wydrukowany tekst z pytaniami (np. powtórzeniowymi) , tyle arkuszy ile grup będzie w klasie. Należy przeciąć pod każdym pytaniem, aby utworzyły się "frędzle". "Frędzle" są umieszczane gdzieś z przodu klasy, uczniowie muszą do nich bez trudu móc dobiec. Każda grupa wybiera "biegacza".  Pierwsze pytanie nauczyciel odrywa i daje każdej grupie, na komendę "start" grupki zaczynają odpowiadać na pytanie. Gdy grupka ustali odpowiedź uczeń biegnie z paskiem papieru do nauczyciela. Jeśli jest ona poprawna nauczyciel daje mu drugi pasek. 

Można to ćwiczenie poprzedzić np. czytaniem z podręcznika, uzupełnianiem pustych miejsc.

Trivia - gra z elementem hazardu

Kolejna metoda mająca zastosowanie przy utrwalaniu materiału. Uczniowie pracują w grupkach. Otrzymują arkusze z pytaniami (z wiedzy). Zaznaczają odpowiedzi (prawda czy fałsz) i obstawiają kwoty (tylko na papierze) . Na starcie mają 100 punktów. Jeśli odpowiedź była poprawna to zyskują tyle ile obstawili a jeśli błędna to tracą. Bardzo emocjonujące!

Idiomatic intensification

W czasie popołudniowej sesji doskonaliliśmy nasze porozumiewanie się po angielsku. Tym razem tematem były idiomy.

Lunch na targu.

Dziś na pobliskim placyku był targ staroci połączony ze straganami serwującymi street food z najrozmaitszych krajów. Zdecydowałam się na curry, które okazało sie pyszne. Niestety nie przypuszczałam jak wiele trudności będzie się wiązało z próbą zaksięgowania tego ekstrawaganckiego posiłku... 

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

Po zajęciach mieliśmy zorganizowana wycieczkę z przewodnikiem do Christ College. To największy koledż w Oksfordzie. Dla części uczestników (i przewodnika) najważniejsze były fakty związane... z kręceniem scen z filmu "Harry Potter" w tych miejscach. Imponująca sala jadalna ozdobiona portretami znakomitych absolwentów aż od czasów Królowej Elżbiety 1, ogromny dziedziniec i kościół. Bardzo specyficzny jest lokalny gotyk i jego późniejsze imitacje. 
Bardzo ciekawe było obserwowanie metod pracy przewodnika: mówiąc do grupy dużo gestykulował a bardzo proste zwroty łączył z trudniejszymi, bardziej precyzyjnymi określeniami. 

Piątek 11 listopada

Poranna sesja (Freia Lanfield): kineasthetic learning skills

Rozpoczęliśmy od ćwiczeń z klockami. Używaliśmy zestawu drewnianych klocków, ale można zastąpić go LEGO. 
Freia ustawiając klocki przedstawiła i opowiedziała przebieg Bitwy pod Hastings w 1060 roku. Dzięki obserwowaniu klocków i słuchaniu opowiadania łatwo zapamiętaliśmy strategię, rozwój wydarzeń, a nawet imiona królów.
Wiedza została utrwalona przez ćwiczenie z wpisywaniem brakujących słów do tekstu o bitwie.
Uczestnicy proponowali inne zastosowania dla klocków: przy nauce języków obcych mogą pokazywać budowę zdania albo (w językach klasycznych) budowę słowa, w nauce muzyki mogą obrazować wartości rytmiczne, na biologii można z nich tworzyć schematy budowy narządów.

Ladder -  czyli drabina

Niektóre tematy wymagają nauczenia się na pamięć pewnych pojęć w kolejności: kolejność epok w sztuce, kolejność czynności w procedurze, kolejność przypadków gramatycznych. Można to zrobić wykorzystując inteligencję kinestetyczną. Najpierw rysujemy na tablicy schody lub drabinę i wpisujemy tam kolejne pojęcia. Następnie parę razy czytamy je głośno z całą klasą. Potem dzielimy uczniów na grupy, w których liczba osób powinna być taka jak liczba pojęć. Osoby stają w kółku i kolejno powtarzają pojęcia. Po powrocie do ławek kojarzą kolejność bo pamiętają jak stali w kółku, a pojęcia kojarzą z osobą. To naprawdę działa!
Zaskoczyło mnie jednak to, że w kolejności epok w literaturze został pominięty barok. Freia stwierdziła, że w literaturze angielskiej nie było takiej epoki....

Echo

Nauczyciel czyta tekst a uczniowie chórem powtarzają. Następnie każdy uczeń stara się zapamiętać tylko jedno zdanie. W grupach "kompletują" cały tekścik z pamięci.

Po porannej sesji nastąpiło rozdanie dyplomów i pożegnanie. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że nasz pobyt trwał o wiele dłużej niż 5 dni. To były bardzo intensywne dni. Rozstawaliśmy się pełni pomysłów i motywacji. Być może spotkamy się przy innych europejskich projektach, na przykład w eTwinning.

Wycieczka do Blenhaim Palace

... a jednak nie wszyscy się rozstaliśmy, bo część grupy pojechała na wycieczkę do Blenhaim Palace.
Właścicielem pałacu Blenheim jest Duke of Marlborough, ale jego najsłynniejszym bywalcem był Winston Churchill. Ogrody zaprojektowane przez Capability Browna są typowym angielskim parkiem krajobrazowym. Wnętrza zaś kipią bogactwem. Po powrocie jeszcze krótki pobyt w pubie z Mayą, z którą robiłam w grupce większość ćwiczeń. 


Dzień podróży

W sobotę po zakończeniu kursu mogłam jeszcze pół dnia spędzić w Oksfordzie. Mimo lejącego deszczu poszłam do parku, a potem do Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Etnograficznego.


I to był naprawdę koniec pobytu! Był to bardzo inspirujący i kształcący wyjazd. Mam mnóstwo pomysłów i wrażeń. Wprowadzanie CLIL w naszym gimnazjum może być bardzo udane, ale musi zostać dobrze przygotowane. Najważniejsze hasło całego kursu to : scaffolding - czyli zapewnianie wsparcia uczniom aby uczyć przedmiotu z wykorzystaniem języka obcego.

Dokumentem potwierdzającym nabycie umiejętności jest Europass Mobility.
http://europass.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/EM_krok_po_kroku.pdfBrak komentarzy:

Prześlij komentarz