Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Innowacje pedagogiczne w ramach BDUN

Innowacje pedagogiczne, które powstały i są realizowane w ramach projektu BDUN.

1. Katarzyna Kończak - fizyka:

(Program fizyki po angielsku łączy podstawę programową z fizyki i angielskiego dla III etapu edukacyjnego - jako zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Nowoczesna metoda CLIL jest rekomendowana przez europejską Komisję na rzecz promowania nauki języków obcych i polega na zintegrowanym nauczaniu języka obcego i przedmiotów ogólnokształcących. Integruje treści zawarte  w podstawie programowej języków obcych i nauczanego przedmiotu, podnosząc efektywność nauczania. Metoda ta uwzględnia nauczanie zorientowane na ucznia (learner oriented instuction). .

Wychodząc naprzeciw słowom dr W.Daggett’a „Świat, w którym będą żyły nasze dzieci, zmienia się cztery razy szybciej niż szkoły” zajęcia fizyka po angielsku spełnią również kolejny priorytet, którym jest nauczanie języka przy wykorzystaniu technologii (TELL - Technology Enhanced Language Learning). Uczniowie będą korzystać z technologii informacyjnej.  Program fizyki po angielsku będzie promował Internet jako źródło wielu interesujących zadań wspierających naukę oraz komunikowania się w ramach różnych projektów międzynarodowych np. etwinning.. Formy nauczania będą dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów  o odmiennych stylach uczenia się i różnych typach inteligencji.  Program  ten  zatem promuje pracę w grupie, ale również  samodzielnej nauki. 
Treści poszczególnych tematów realizowane są w języku polskim i w języku angielskim.
 Proporcje zajęć w języku polskim i w języku angielskim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.

2. Katarzyna Kołodziejczuk - religia

(tu wpisujemy tytuł i opisik innowacji, klasę, daty realizacji oraz listę tematów

3. Karolina Szurek - zajęcia artystyczne

 • tytuł innowacji: Kraina multimediów
 • realizowana w klasach gimnazjalnych 2016-2019
 • zaplanowana dla klasy 8b w r. szk. 2018-19

„Kraina multimediów” obejmuje treści związane ze sztuką i jej funkcjonowaniem w kulturze, zwłaszcza w kulturze popularnej. Koncentruje się na sztuce audiowizualnej. Program pokazuje uczniom różne techniki i sposoby ich wykorzystania, różne zadania stawiane przed sztuką, przykłady uznanych dzieł, wiadomości na temat rozwoju sztuki i jego uwarunkowań. W „Krainie multimediów” uczniowie bardziej świadomie, w sposób ukierunkowany i uporządkowany wykorzystują te fascynacje do tworzenia własnych dzieł: filmików, animacji, teledysków, plakatów, reklam, reportaży, instrumentów, piosenek. Ważnym aspektem programu jest uczenie współdziałania, organizacji pracy twórczej, i prowadzenia dokumentacji swojej pracy. 

Moduły tematyczne „Krainy multimediów”:

 • Muzyka, kształt i barwa  - oglądaj i słuchaj. 7 godz. lekc.
 • Muzyka w filmie – film niemy. Moduł realizowany metodą CLIL 6 godz. lekc.
 • Dźwięki wokół nas – symfonia z codzienności 6 godz. lekc.
 • Animacja poklatkowa. 7 godz. lekc.
 • Muzyka w reklamie. 5 godz. lekc.
 • Instrument, którego nie można kupić – głos ludzki. „A cappella!” 5 godz. lekc.
 • Piosenka w obrazie – teledysk. Moduł realizowany jako projekt eTwinning 5 godz. lekc.
 • To co nas otacza – hałas i cisza – Eko-symfonia. 4 godz. lekc.
 • Let's go to a museum. Moduł realizowany jako projekt eTwinning. 4 godz. lekc.
 • Moje dorastanie – wartości w naszym życiu. Moduł realizowany jako projekt eTwinning 7 godz. lekc.
 • Film dokumentalny – pasjonujące tematy na wyciągnięcie ręki. 6 godz. lekc.

Suma: 62 jednostki lekcyjne

4. Magdalena Watts - edukacja europejska

(tu wpisujemy tytuł i opisik innowacji, klasę, daty realizacji oraz listę tematów

5. Marek Karaś - geografia

Jakie zagadnienia na pewno będą realizowane metodą CLIL w klasie 7. i 8., jeśli chodzi o geografię?

Klasa 7:

1. Geography and Mankind.
2. The shape and size of the Earth. Latitude and longitude.
3. Mountain building.
4. Glaciations.
5. Lake districts.
6. Factors shaping the climate.
7. Elements and features of the climate
8. Forests.
9. Soils.
10. Population distribution
11. Urbanisation
12. Tourism
13. The transportation network
14. Protection of the natural environment and culture.

Klasa 8:

1. Location and environment of Asia
2. The oldest civilisations of Asia
3. Southern and eastern Asia - the rice culture
4. China - economic transformation in the world's most populated country
5. India - a country of social-economic contrasts
6. Japan - a country with modern economy
7. Middle East - economic development trends
8. Location and environment of Africa
9. Sahel - life and management in the driest inhabited place on the globe
10. Food for Africa
11. Location and environment of North and South America
12. Cultural and ethnic diversity of North and South America
13. Regional diversity in the economy of the USA
14. Location and environment of Australia
15. Location and environment of the Arctic and Antarctica

6. Joanna Kalisz-Lerch: historia

(tu wpisujemy tytuł i opisik innowacji, klasę, daty realizacji oraz listę tematów


Pozostali nauczyciele wpisują tematy lekcji zrealizowane metodą CLIL lub z zastosowaniem metod/narzędzi nabytych w czasie BDUN i zaplanowanych na rok szkolny 2018/19

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz