Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Innowacje pedagogiczne - autorskie programy nauczania

Innowacje pedagogiczne, które powstały i są realizowane w ramach projektu BDUN.

1. Katarzyna Kończak - fizyka:

(Program fizyki po angielsku łączy podstawę programową z fizyki i angielskiego dla III etapu edukacyjnego - jako zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Nowoczesna metoda CLIL jest rekomendowana przez europejską Komisję na rzecz promowania nauki języków obcych i polega na zintegrowanym nauczaniu języka obcego i przedmiotów ogólnokształcących. Integruje treści zawarte  w podstawie programowej języków obcych i nauczanego przedmiotu, podnosząc efektywność nauczania. Metoda ta uwzględnia nauczanie zorientowane na ucznia (learner oriented instuction). .

Wychodząc naprzeciw słowom dr W.Daggett’a „Świat, w którym będą żyły nasze dzieci, zmienia się cztery razy szybciej niż szkoły” zajęcia fizyka po angielsku spełnią również kolejny priorytet, którym jest nauczanie języka przy wykorzystaniu technologii (TELL - Technology Enhanced Language Learning). Uczniowie będą korzystać z technologii informacyjnej.  Program fizyki po angielsku będzie promował Internet jako źródło wielu interesujących zadań wspierających naukę oraz komunikowania się w ramach różnych projektów międzynarodowych np. etwinning.. Formy nauczania będą dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów  o odmiennych stylach uczenia się i różnych typach inteligencji.  Program  ten  zatem promuje pracę w grupie, ale również  samodzielnej nauki. 
Treści poszczególnych tematów realizowane są w języku polskim i w języku angielskim.
 Proporcje zajęć w języku polskim i w języku angielskim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.

2. Katarzyna Kołodziejczuk - religia

Wisława Szymborska napisała, że „Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła.”
W listopadzie 2017 zaczęłam uczęszczać na wykłady “Ikona – korzenie i owoce wiary” oraz uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji The Bible and Cultures. 
Treści usłyszanych wykładów była dla mnie inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej dla klasy VII pt. „Z Biblią przez świat” dotyczącej wpływu Biblii na kulturę nie tylko Europy, ale również innych części świata. Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną. Zajęcia odbywają się w drugim semestrze, raz w tygodniu w ramach lekcji religii.
                                                                                    

3. Karolina Szurek - zajęcia artystyczne

 • tytuł innowacji: Kraina multimediów
 • realizowana w klasach gimnazjalnych 2016-2019
 • zaplanowana dla klasy 8b w r. szk. 2018-19

„Kraina multimediów” obejmuje treści związane ze sztuką i jej funkcjonowaniem w kulturze, zwłaszcza w kulturze popularnej. Koncentruje się na sztuce audiowizualnej. Program pokazuje uczniom różne techniki i sposoby ich wykorzystania, różne zadania stawiane przed sztuką, przykłady uznanych dzieł, wiadomości na temat rozwoju sztuki i jego uwarunkowań. W „Krainie multimediów” uczniowie bardziej świadomie, w sposób ukierunkowany i uporządkowany wykorzystują te fascynacje do tworzenia własnych dzieł: filmików, animacji, teledysków, plakatów, reklam, reportaży, instrumentów, piosenek. Ważnym aspektem programu jest uczenie współdziałania, organizacji pracy twórczej, i prowadzenia dokumentacji swojej pracy. 

Moduły tematyczne „Krainy multimediów”:

 • Muzyka, kształt i barwa  - oglądaj i słuchaj. 7 godz. lekc.
 • Muzyka w filmie – film niemy. Moduł realizowany metodą CLIL 6 godz. lekc.
 • Dźwięki wokół nas – symfonia z codzienności 6 godz. lekc.
 • Animacja poklatkowa. 7 godz. lekc.
 • Muzyka w reklamie. 5 godz. lekc.
 • Instrument, którego nie można kupić – głos ludzki. „A cappella!” 5 godz. lekc.
 • Piosenka w obrazie – teledysk. Moduł realizowany jako projekt eTwinning 5 godz. lekc.
 • To co nas otacza – hałas i cisza – Eko-symfonia. 4 godz. lekc.
 • Let's go to a museum. Moduł realizowany jako projekt eTwinning. 4 godz. lekc.
 • Moje dorastanie – wartości w naszym życiu. Moduł realizowany jako projekt eTwinning 7 godz. lekc.
 • Film dokumentalny – pasjonujące tematy na wyciągnięcie ręki. 6 godz. lekc.

Suma: 62 jednostki lekcyjne, w tym 16 jako Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe

4. Magdalena Watts - edukacja europejska

Innowacja pedagogiczna z zakresu EDUKACJI EUROPEJSKIEJ


Jesteśmy obywatelami świata –
It’s O.K. to be different, it’s O.K. to be unique!
Innowacja w zakresie nauczania kultury, obyczajów, tradycji krajów anglojęzycznych oraz państwUnii Europejskiej w języku angielskim w gimnazjum.

Program nauczania kultury, obyczajów, tradycji krajów anglojęzycznych oraz państw Unii Europejskiej w języku angielskim łączy w sobie podstawę programową z języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego oraz treści z podstawy programowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie i geografii – jako zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL – Content and Language Integrated Learning). Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Metoda ta uwzględnia również nauczanie zorientowane na ucznia. Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach edukacji formalnej jak i nieformalnej z całą pewnością zapewni uczniom lepsze przygotowanie do odnalezienia się w sytuacjach zawodowych w przyszłości, jak i wspierania integracji społecznej, odnalezienia się w zglobalizowanym świecie.

Równie ważnym aspektem w nauczaniu języka obcego jest użycie nowoczesnych technologii informacyjnych. Dzięki zasobom szkoły uczniowie będą mieli zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie będą realizować projekty edukacyjne. Dzięki nieograniczonym możliwościom Internetu uczniowie będą mieli okazje odwiedzać różne zabytki największych miast europejskich, interaktywne zwiedzanie pałaców oraz wielu innych wspaniałych miejsc. Co więcej, uczniowie będą również korzystać z tablicy interaktywnej, która umożliwia realizację projektów multimedialnych. Podczas realizacji programu uczniowie muszą koncentrować się na pracy twórczej, ale jednocześnie na pracy w grupie, która kształtuje podstawowe kompetencje współpracy wykorzystywane w dorosłym życiu. Wszystkie formy nauczania są dostosowane do wieku i predyspozycji uczniów koncentrując się na ich potrzebach edukacyjnych. Zaproponowane metody to drama, gry, role play, samodzielne uczenie się oraz szereg podstawowych metod aktywizujących. W ramach zajęć uczniowie będą brali udział przedstawieniach teatralnych w języku obcym, warsztatach prowadzonych przez obcokrajowców, oglądali filmy krajoznawcze, uwrażliwiając ich na inne kultury, obyczaje, tradycje. Wszystkie ćwiczenia opracowane do potrzeb programu wymagają od uczniów dużego zaangażowania oraz współpracy. Co więcej, uczniowie będą uczyć się odpowiedzialnie korzystać z różnych źródeł informacji, przetwarzać zdobytą wiedzę tak, aby umieć zastosować ją w praktyce, przedstawiać publicznie swoje osiągnięcia oraz prezentować różny punkt widzenia na tematy poruszane na zajęciach.

W każdym roku szkolnym: 36 godz. lekcyjnych.

5. Marek Karaś - geografia

Jakie zagadnienia na pewno będą realizowane metodą CLIL w klasie 7. i 8., jeśli chodzi o geografię?

Klasa 7:

1. Geography and Mankind.
2. The shape and size of the Earth. Latitude and longitude.
3. Mountain building.
4. Glaciations.
5. Lake districts.
6. Factors shaping the climate.
7. Elements and features of the climate
8. Forests.
9. Soils.
10. Population distribution
11. Urbanisation
12. Tourism
13. The transportation network
14. Protection of the natural environment and culture.

Klasa 8:

1. Location and environment of Asia
2. The oldest civilisations of Asia
3. Southern and eastern Asia - the rice culture
4. China - economic transformation in the world's most populated country
5. India - a country of social-economic contrasts
6. Japan - a country with modern economy
7. Middle East - economic development trends
8. Location and environment of Africa
9. Sahel - life and management in the driest inhabited place on the globe
10. Food for Africa
11. Location and environment of North and South America
12. Cultural and ethnic diversity of North and South America
13. Regional diversity in the economy of the USA
14. Location and environment of Australia
15. Location and environment of the Arctic and Antarctica

Karolina Szurek: muzyka w klasie 7

(innowacja planowana na rok szkolny 2018/19)

"CLIL in Music"
Innowacja zakłada realizację treści programu "Lekcja muzyki" rozszerzonego o wykorzystanie języka angielskiego. Lekcje będą odbywać się częściowo w języku polskim a częściowo w angielskim. Podczas realizacji każdego z tematów uczniowie:
- otrzymają zestaw słówek angielskich
- wykonają 2-3 ćwiczenia  związane z danym tematem w języku angielskim 

Uczniowie będą również śpiewać piosenki w języku angielskim i oglądać filmy edukacyjne oraz fragmenty filmów pełnometrażowych (np. "Amadeus"). Klasa weźmie udział w jednym projekcie eTwinning, związanym z muzyką jako elemetem dziedzictwa kulturowego.

Ćwiczenia anglojęzyczne przygotowuję jako:
- latające dyktando
- papierowa kula
- filling gaps
- mapa skojarzeń
- goose game
- trivia game
- mixed stories
- inne

Ponadto wykorzystane będą karty pracy online przygotowane w aplikacji goFormative.

____________________________________________________________
Pozostali nauczyciele realizowali nauczanie dwujęzyczne nie jako innowację pedagogiczną a jako element planu wynikowego. Ich lekcje są przedstawione na podstronie Lekcje dwujęzyczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz