Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Mobilność 14: Madera

relacja: p. Katarzyna Kończak, nauczycielka fizyki, koordynatorka BDUN, wychowawczyni klasy 2d

Teaching in a 21 st Century School

relacja p. Katarzyna Kończak
 W lutym brałam udział w pięciodniowym szkoleniu "Teaching in a 21 st Century School" na Maderze. W kursie uczestniczyli nauczyciele z Portugalii, Estonii oraz Niemiec. W czasie kursu uczestniczyłam w lekcjach z różnych przedmiotów  w szkołach podstawowych jak i średnich. Zapoznałam się z systemem edukacji w Portugalii. Kurs był możliwością porównania systemów edukacyjnych w różnych krajach UE pokazania dobrych i moc stron każdego z nich.
Oddzielny moduł kursu to poznanie wypracowanych metod i form pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Zakres umiejętności oraz doświadczenia w tym obszarze mam niewielki w tym roku zaczęłam uczyć ucznia z autyzmem mogłam, więc posłuchać i poszerzyć tą tematykę. Szczególnie duże doświadczenie mają nauczycielki z Estonii.

Kolejny moduł to e-Twinning jako jedno z narzędzi do wymiany uczniowskiej, nawiązywania nowych kontaktów. Jedna z uczestniczek kursu jest ambasadorem programu, Miał również poznać ambasadorkę programu z Portugalii opowiedziała nam o zaletach tego programu
Na koniec kursu każdy otrzymał certyfikat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz