Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Mobilność krok-po-kroku dla uczestników BDUN

W projekcie "Bądźmy dwujęzyczni! uczmy nowocześnie!" 10 nauczycieli z naszej szkoły wyjeżdża na 17 mobilności czyli kursów zagranicznych. Oto schemat czynności, które wiążą się ze zorganizowaniem i formalną stroną wyjazdu.

Na co najmniej 2 miesiące przed wyjazdem należy:

- zrobić pre-enrolement (wstępną rezerwację) na kurs (to robi uczestnik, ewentualnie z pomocą koordynatorki)
- złożyć do dzielnicy wniosek o wypłacenie Ci funduszy na wyjazd (uczestnik wypełnia; formularze są dostępne u pani kierowniczki adm., wzór u koordynatorki)
- zaplanować podróż, kupić bilety (to robi sam uczestnik)
- zaplanować mieszkanie (to robi sam uczestnik)

Z wyjazdem wiąże się też:
- wykupienie sobie ubezpieczenia (uczestnik)
- wyrobienie karty EKUZ (uczestnik)
- podpisanie umowy z panią Dyrektor
- wyrobienie Europass Mobility (to robi koordynatorka z pomocą uczestnika, zatwierdza go organizator zagranicznego kursu oraz dyrekcja naszej szkoły)
- napisanie Karty Jakości Mobiolności (to robi uczestnik, wzór jest u koordynatorki)
- wypełnienie Mobility Tool (koordynatorki)
- raportowanie na bieżąco na blogu BDUN (uczestnik)
- złożenie raportu do NA (uczestnik)
- wykorzystanie przydzielonych funduszy na rozsądne zakupy związane z wprowadzaniem dwujęzyczności (uczestnik)
- przeprowadzenie po powrocie (w ciągu 3 miesięcy) lekcji pokazowej (uczestnik)

Nasz projekt to nie tylko kursy językowe ale też wprowadzanie nowoczesnych metod. Każdy zobowiązał się do przeszkolenia się z TIK ("metod komputerowych") i do udziału w eTwinning. Mamy też "Katalog Dobrych Praktyk", w którym opisujemy te nowoczesne metody, które już teraz wykorzystujemy. Oczywiście to nie muszą być komputerowe metody pracy - bardzo cenne są wszelkie metody organizowania pracy w grupkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz