Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Mobilność 7: ICT for Collaborative, project based teaching and learning. Malta, wrzesień 2017

 ICT Collaborative, Project-Based Teaching and Learning Erasmus+ Learning Mobility of Individuals

Relacja: pani Jolanta Woźniak, nauczycielka języków niemieckiego i angielskiego, wychowawczyni.

W drugim tygodniu września wyjechałam na tygodniowy kurs dla nauczycieli, biorących udział w programie Erasmus+.


Późnym wieczorem w sobotę dotarłam szczęśliwie na miejsce do hotelu w Sliemie. Następnego dnia wieczorem na inauguracyjnej kolacji, organizowanej przez szkołę Smart Solutions miałam przyjemność poznać wszystkich uczestników naszego kursu. Wśród nich byli nauczyciele i nauczycielki ze Szwecji, Norwegii, Belgii i  Grecji. Stanowili oni silną grupę edukatorów młodzieży licealnej oraz imigrantów i ludzi dorosłych, przygotowujących się do zawodu. Najsilniejszą - dziesięcioosobową grupą - okazały się anglistki, matematyczki i polonistki ze  szkół podstawowych z Polski.
Poniedziałek upłynął na kursie pod hasłem: Digital Video i umiejętność zastosowania programu moovly do tworzenia animacji, filmików, ciekawych prezentacji.
O godzinie 15.00 wyruszyliśmy na wycieczkę po Malcie. Naszym celem stały się przepiękne miejsca w Hagar Qim, Żurrieq i stara stolica Malty Mdina.
Wtorek w szkole upłynął nam na rozgryzaniu programu wordpress i blogowaniu...z różnym skutkiem . Gry i quizy w programie kahoot były świetną odskocznią od  skomplikowanych operacji, które przebiegały w sali komputerowej przed południem.


Moovly, digital stories i program prezi zgłębialiśmy w środę. Dla większości z nas kurs okazał się początkiem drogi w zawiłości świata komputerowego.

Czwartek to tworzenie własnych filmików animowanych i  Stop Motion Animation. Dzień zakończył się w szkole krótkim wykładem na temat działalności na platformie edukacyjnej eTwinning.
O 15.00 wyjechaliśmy do obecnej stolicy Malty Valletty.

Piątek był ostatnim dniem kursu. Pobyt w szkole został przedłużony, ponieważ część nauczycieli wyjeżdżała w sobotę.
Tego dnia pracowaliśmy w grupach i prezentowaliśmy nasze umiejętności.
 Ogromna wartość tego kursu to nie tylko nabycie umiejętności komputerowych, ale przede wszystkim międzykulturowa nić porozumienia i funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz