Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Komisji Europejskiej

Schemat wpisu nt lekcji

Schemat wpisu na Blogu BDUN:
Tytuł posta: Wykorzystanie ……………. na lekcji/zajęciach ………………… (p. ………..)
Treść:
Uczniowie klasy korzystali dziś z …………………..
(tu link do opisu metody w Katalogu Dobrych Praktyk)
(tu ewentualnie link lub obrazek lub filmik do materiałów dydaktycznych np. gry, karty pracy, scenariusza)
Mocne strony tej metody pracy:
Słabe strony tej metody pracy:
Częstość wykorzystania

Komentarze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz