Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Jak komunikujemy się z uczniami?

W czasie spotkania 29 stycznia zbadaliśmy to jakich narzędzi używamy aby komunikować się z uczniami.
Oceniliśmy częstość i wygodę poszczególnych kanałów komunikacji.
Krótka rozmowa indywidualna jest najczęstszym i najwygodniejszym sposobem. Bardzo blisko plasuje się wpis w dzienniku elektronicznym - widać więc, że technologia idzie "ramię w ramię" z prostymi, bezpośrednimi metodami.
Mail jako środek komunikacji jest nieco poniżej połowy skali gdy chodzi o częstość, natomiast na środku - jak chodzi o wygodę.
Wpis do dzienniczka jest niewygodny i rzadko stosowany, podobnie jak media społecznościowe (prawdopodobnie ze względu na konieczne środki ostrożności). Prawie nie używamy czatu.

Narzędzie Mentimeter  (www.mentimeter.com) pozwoliło nam przeprowadzić tę ankietę sprawnie i wygodnie, w czasie rady pedagogicznej (a udział live mogło wziąć też kilka osób nieobecnych na zebraniu).niedziela, 28 stycznia 2018

Patronat Centrum Nauki Kopernik

Z przyjemnością informujemy, że szkoła zawkalifikowała się do pilotażu programu
"Wars i Sawa bliżej Społeczności , Nauki, Sztuki- czyli SeNS wpsierania uzdolnionych"
Szkoła wybrała ścieżkę Nauki


czwartek, 25 stycznia 2018

Papiery i procedury to też część projektu

Grudzień i styczeń przyniosły dużo pracy związanej z formalnościami wymaganymi przez Narodową Agencję. Jako, że każde pismo musi być zaakceptowane i ostemplowane przez naszą Dyrekcję, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, i Biuro Edukacji - to wszystkie formalności trwają naprawdę sporo i wymagają koordynacji. Na tym etapie projektu nie mamy na szczęście już problemów z dostępem i ogarnianiem, a pracownicy wszystkich biur znają procedury E+ i nas wspierają.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Kahoot na lekcjach powtórzeniowych z języka polskiego

Kilkakrotnie zaproponowałam uczniom klas trzecich (3d i 3f) powtórkę przed egzaminem w formie gry Kahoot. Powtórzyliśmy różne zagadnienia gramatyczne, a uczniom bardzo spodobała się ta forma pracy. Po mojej zachęcie zaczęli sami przygotowywać dla swoich kolegów kolejne gry powtórzeniowe. W ten sposób utrwaliliśmy wiedzę o środkach stylistycznych, gatunkach i rodzajach literackich i inne zagadnienia ważne przed egzaminem.
Oceniam, że jest to świetne narzędzie w rękach zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Zachęceni do przygotowania gry uczniowie musieli najpierw sami powtórzyć materiał, aby przygotować dla innych zadania. Szczególnie pozytywnie oceniam fakt, że oprócz uczniów zazwyczaj aktywnych zmobilizowali się uczniowie, których do tradycyjnej pracy trudno zachęcić. Brawo Kahoot!

piątek, 12 stycznia 2018

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+

12 stycznia na Stadionie Narodowym odbył się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+
Uczestniczki z SP 363: Karolina Szurek, Joanna Kalisz-Lerch, Anna Mróz.

relacja: Karolina Szurek

Przed rejestrację na Ogólnopolski Dzień Informacyjny zastanawiałyśmy się w zespole koordynującym projekt BDUN jakie tematy i panele są dla naszej szkoły i dla nas najistotniejsze.
Nasz projekt zbliża się do końca, więc zdecydowałam się zapisać na panel dotyczący upowszechniania rezultatów (Podziel się sukcesem. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu).
Przymierzamy się też do realizacji następnego projektu Erasmus+ . Uczestniczyłam więc również w panelu na temat tworzenia dobrego projektu  i partnerstw strategicznych (Współpraca międzynarodowa – czym jest dobry projekt )

Jeden z paneli, prowadzony przez p. Kamila Śliwowskiego, zawierał mnóstwo konkretnych danych. Na szczęście webinarium zamieszczone na YT FRSE w dużym stopniu podaje tę sama treść.
P. Joanna Kalisz, wicedyrektor, uczestniczyła w panelach: Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz  .... . Natomiast p. Anna Mróz, wuefistka, wybrała tematykę sportową: Europejskie inicjatywy dla sportu.

Konferencja zorganizowana była z wielkim rozmachem a ciekawych punktów było wiele: oprócz paneli zorganizowano stoliki eksperckie i targi dobrych praktyk. Bezcenna była też możliwość rozmowy z uczestnikami i koordynatorami z innych szkół, wymiana kontaktów.
Skorzystałam z porady eksperta z Centrum Europass aby wyjaśnić parę wątpliwości dotyczących procedury z Europass Mobility.
Zanotowałam wiele pomysłów dotyczących ewentualnego przyszłego projektu KA2 dla naszej szkoły. Poznałam ciekawe metody upowszechniania i utrwalania rezultatów.
Ogromnie inspirująca była część spotkania, w której laureaci EduInspiracji dzielili się doświadczeniem.

sobota, 6 stycznia 2018

P. Joanna Kalisz - Lerch: otwarta lekcja historii

Temat: Jaka będzie Ameryka?

Nauczycielka prowadząca:
Joanna Kalisz-Lerch (nauczycielka historii, wicedyrektor, uczestniczka projektu BDUN)
Nauczycielki obserwujące:
Karolina Szurek (koordynator projektu BDUN, n-lka zaj. artystycznych), Magdalena Watts (koordynatorka projektu BDUN, n-la jęz. angielskiego i edukacji europejskiej)

relacja - Karolina Szurek

13 grudnia 2017 obserwowałam lekcję historii prowadzona przez p. Joannę Kalisz-Lerch, w czasie której wykorzystane były umiejętności nabyte w czasie kursów związanych z projektem BDUN. Lekcja była prowadzona częściowo w języku angielskim, a metody dydaktyczne bardzo zróżnicowane.
Uczniowie umieścili wydarzenia związane z kształtowaniem się państwowości USA na osi czasu, zapoznali się z tekstami z podręcznika. Następnie otrzymali teksty i krótkie ćwiczenia po angielsku, obejrzeli edukacyjny film o historii niewolnictwa w Ameryce. 
Zakończeniem lekcji była gra Kahoot , w której uczniowie mieli wykorzystać wiedzę uzyskana na lekcji.