Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Komisji Europejskiej

środa, 6 grudnia 2017

Dobre praktyki

W dniu dzisiejszym w  Zespole Szkół  nr 17 im. Zawiszaków Proporca ''Victoria'' przeprowadziłam szkolenie dla koordynatorów projektu  "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"
Szkolenie dotyczyło sporządzania dokumentacji finansowej, koordynacji mobilności, raportowania.