Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

środa, 31 maja 2017

Przygotowanie partnerstwa szkoły z Centrum Badań Kosmicznych PAN

W założeniach projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" ważnym elementem jest nawiązywanie współpracy z instytucjami nauki i kultury. Jako koordynatorka projektu uczestnicze w mobilnościach, w czasie których poznaję metody współpracy z takimi instytucjami. Szukam nowych możliwości i nowych sposobów na współprace szkoły z instytucjami nauki i kultury. Nawiązałam kontakt z Centrum Badań Kosmicznych PAN, w którym jest realizowany projekt Erasmus+ KA2 "Od śrubki do satelity - dobre praktyki w nauczaniu fizyki w szkołach". Kierownik projektu, dr Ryszard Gabryszewski, był dziś gościem naszej szkoły.
Zorganizowaliśmy dla uczniów wykład pt. "Niebezpieczne planetoidy", dr Gabryszewski spotkał się tez z nauczycielem fizyki i Panią Dyrektor Mariolą Moczoń aby omówić stałą współpracę szkoły z Centrum Badań Kosmicznych w przyszłym roku.
Partnerstwo to dla uczniów możliwość rozwijania wiedzy i zainteresowań, a dla środowiska naukowego możliwość upowszechniania rezultatów badań naukowych.
Nauczyciele fizyki będą bezpośrednio zaangażowani we współpracę z Centrum Badań Kosmicznych.

Drugim działaniem pilotażowym dla współpracy z CBK był konkurs plastyczny - logo projektu "SAT Project: Od śrubki do satelity - dobre praktyki w nauczaniu fizyki w szkołach". Zwycięzcą konkursu został Mateusz Snopkiewicz z klasy 1b a jego praca będzie oficjalnym znakiem projektu.

poniedziałek, 22 maja 2017

Lekcja otwarta: Muzyka w klasie dwujęzycznej - metody CLIL

The beginnings of jazz.

Początki jazzu były tematem lekcji otwartej, którą poprowadziłam w obecności Pani Dyrektor Marioli Moczoń. Na lekcji wykorzystałam umiejętności zdobyte w czasie mobilności (Creativity in teaching and learning, Assen, marzec 2017) oraz wcześniejszych kursów w Oksfordzie i Brukseli.

- paper ball - czyli metoda na wprowadzenie w temat lekcji za pomocą kartki z potrzebnymi słówkami angielskimi
- aplikacja Formative - interaktywna prezentacja, pozwalająca uczniom, za pomocą smartfonów, wykonywać zadania online, a nauczycielowi sprawdzać te zadania na bieżąco
- praca w grupach

Uczniowie sprawnie posługiwali się technologią, ale ich aktywność na lekcji była rozczarowująca. W klasie dwujęzycznej wielu nauczycieli obserwuje problem z nakłonieniem uczniów do otwartości, obawę przed używaniem języka, oraz skłonność do wychwytywania pomyłek u rówieśników i nauczycieli. W ten sposób uczniowie, którzy bardzo dobrze opanowali język angielski w biernym użytkowaniu (rozumienie, pisanie), maja niedorozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Aplikacja Formative stwarza pomost, dzięki któremu uczniowie wykonują zadanie na bieżąco, ale nie muszą komunikować się otwarcie.
Poniżej podaje link do ćwiczeń, które uczniowie wykonywali na lekcji.
http://goformative.com/student/#/assignments/MZWP422


niedziela, 7 maja 2017

Konferencja Naukowo- Dydaktyczna "Europejskie tradycyjne gry i zabawy ruchowe"

  W dniu 12 kwietnia tego roku miała przyjemność uczestniczyć w Konferencji Naukowo- Dydaktycznej "Europejskie tradycyjne gry i zabawy ruchowe", organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie. Konferencja, w której wzięłam udział, była częścią projektu Mini RecreaOlympic, współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej  Erasmus+Sport. Tematem konferencji były gry i zabawy folkowe, pochodzące z różnych krajów Europy. Konferencja składała się z dwóch części: teoretycznej, gdzie poznawaliśmy zasady gry, ich historię i kraj pochodzenia oraz część praktyczną, gdzie mogliśmy spróbować swoich sił w wybranych grach. Zaskakującą rzeczą był fakt, iż wiele gier pochodzących z różnych krajów i dawnych czasów, były bardzo podobne: różniły się jedynie nazwą i sprzętem, wykorzystywanym podczas gry.


Hello Anna!

   Tymi słowami rozpoczął się pierwszy dzień mojego kursu z języka angielskiego w szkole językowej Archibald,której siedziba znajduję się w centrum miasta. Swoją naukę rozpoczęłam w połowie lutego, na poziomie A2 i przez prawie pół roku staram się zdobyć umiejętności, pozwalające na awans na wyższy poziom. Na zajęciach spotykamy się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Moja grupa jest mała, liczy jedyne 6 osób. Zajęcia prowadzone przez jedną z najbardziej pozytywnych osób jakie poznałam, przez Panią Agnieszkę Bobrowską. Za sobą mam już pierwszy test z opanowanych umiejętności oraz mnóstwo przegadanych tematów oczywiście w języku angielskim, gdyż wypowiedzenie jakiegokolwiek słowa w języku polskim, na lekcjach u Pani Agnieszki, grozi karą śmierci ;)

                                                 
                                   Trzymajcie za mnie kciuki w dalszej nauce języka angielskiego :D

czwartek, 4 maja 2017

Gamifikacja i game based learning


Druga część szkolenia obejmowała wiadomości na temat:
- podstawy kodowania (code org, scratch)
- tworzenie aplikacji (learning.apps)
- kahoot!Wrażenie uczestników szkolenia, pomysły na wykorzystywanie i uwagi można przeczytać w komentarzach.

Zachęcam tez do gry poświęconej naszemu projektowi Erasmus+

środa, 3 maja 2017

Konferencja z cyklu EDUinspiracje - "Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów"

Dwójka nauczycieli naszej szkoły, tj. pani Karolina Szurek i pan Marek Karaś wzięli udział dnia 28.04.2017r. w konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i odpowiedzialnych za program Erasmus+. Partnerem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W sesji plenarnej mieliśmy okazję wysłuchać następujących wystąpień:
 - Nowoczesna edukacja odpowiedzią na wyzwania przyszłości (Maciej Kopeć, podsekretarz stanu, MEN)
- Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w Unii Europejskiej (dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE)
- Programowanie w edukacji a rozwój cywilizacyjny (dr Anna Beata Kwiatkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Rola fizyki we współczesnym świecie (prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski)
Punktem kulminacyjnym programu było jednak nasze uczestnictwo w bloku tematycznym z zakresu nauczania geografii, gdzie mieliśmy okazję posłuchać niezwykle ciekawego wystąpienia pani profesor Elżbiety Szkurłat, odpowiedzialnej za koordynację prac nad nową podstawą programową z geografii dla ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Prelegentką w tymże bloku tematycznym była również nauczycielka Gimnazjum nr 81, pani Karolina Szurek, która wprawdzie nie ma na co dzień nic wspólnego z nauczaniem geografii, to jednak zrealizowała w ubiegłym roku szkolnym wraz z uczniami angielskojęzyczny projekt e-Twinning (GREAT - Geological Rock Education Anywhere Today), który był projektem stricte geograficznym. W czasie swojego wystąpienia pani Karolina Szurek przedstawiła efekty pracy swojej i uczniów, a także starała się zainspirować obecnych na sesji nauczycieli geografii do podejmowania podobnego typu działań, by uczyć geografii na miarę XXI wieku.
Udział w konferencji zakończyliśmy udziałem w sesji podsumowującym i przepysznym lunchem!;-)