Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

środa, 31 sierpnia 2016

Internet pomaga w poznawaniu lektur, nauce i pogłębianiu wiedzy.

Czytanie książek i poznawanie lektur może być łatwe i przyjemne dzięki wykorzystywaniu zasobów internetowych. Internet pomaga też znaleźć omówienia lektur, a nawet debaty filozoficzne. W Gimnazjum 81 chcemy zachęcać uczniów do korzystania z materiałów dostępnych online, poniżej zamieszczamy więc linki do pozycji polecanych przez nauczycieli z naszej szkoły.