Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

czwartek, 21 lipca 2016

Zakończenie procedur umowy finansowej. Przeniesienie trzech mobilności na przyszły rok.

21 czerwca otrzymaliśmy wiadomość, że umowa finansowa między FRSE jako Narodową Agencją oraz Biurem Edukacji jako prawnym przedstawicielem Szkoły została podpisana przez obie strony. Środki finansowe zostały przelane przez NA na konto bankowe naszej szkoły.
Niestety procedury i formalności wymagały udziału wielu stron i zajęły dużo czasu. Rada m.st. Warszawy, Rada Dzielnicy, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Szkoła i Narodowa Agencja działały w swoim tempie. Spotykaliśmy się z wielu stron z fachową pomocą i sprawną obsługą formalności, oraz z wielu stron z opieszałością, niechęcią i niekompetencją.
Skutkiem przedłużenia procedury jest konieczność przełożenia aż trzech mobilności na  przyszłoroczne terminy.

wtorek, 5 lipca 2016

Upowszechniamy wiedzę o Erasmus+

4 lipca koordynatorka projektu "B.D.U.N." w Gimnazjum 81 (nauczycielka muzyki) poprowadziła spotkanie szkoleniowe dla zainteresowanych nauczycieli z warszawskich szkół muzycznych. Szkolenie dotyczyło założeń i możliwości programu Erasmus+ i procedury aplikowania. Uczestniczyły w nim nauczycielki pracujące w:
- Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz,
- Państwowej Szkole Muzycznej I St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie
- Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiegosobota, 2 lipca 2016

Oficjalna platforma rezultatów projektów

Projekt "Bądźmy dwujęzyczni! uczmy nowocześnie!" został umieszczony na platformie Erasmus+ Project Results . Opis projektu jest teraz dostępny dla wszystkich odwiedzających platformę. W miarę postępów w realizacji projektu będziemy mogli zamieszczać tam jego rezultaty.