Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

środa, 29 czerwca 2016

Rewolucja w systemie oświaty. Jak będziemy realizować projekt B.D.U.N.?

Minister Oświaty ogłosiła szereg rewolucyjnych zmian w systemie oświaty. Oto oficjalna prezentacja:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/27_06_2016_prezentacja-1.pdf

Gimnazja mają być wygaszane. Podczas gdy my chcemy się rozwijać i mamy na to pomysły - Minister nie chce rozwoju tylko przewrotu. Jak wobec tego realizować projekt? Co z niego straci sens a co nabierze wartości?

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Dziś rozpoczynamy realizację projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!"

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oficjalnie ogłosiliśmy rozpoczęcie realizacji projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy Nowocześnie!" . Koordynatorka przypomniała założenia projektu, przedstawiła przewidywane działania i skutki dotyczące całej społeczności szkolnej. Przeprowadziliśmy ankietę badającą te obszary działalności placówki, których będzie dotyczył projekt B.D.U.N. Tymczasem formalności związane z podpisaniem umowy finansowej jeszcze nie są zakończone. Dziś uzyskaliśmy telefoniczne zapewnienie pracownika Biura Edukacji, że podpisana umowa jest już przygotowana, a kontrasygnatę skarbnika Rady Miasta otrzymamy 22 czerwca. Termin przekazania umowy do Narodowej Agencji wyznaczono na 28 czerwca, więc czasu jest niewiele...

sobota, 18 czerwca 2016

Raport początkowy przed rozpoczęciem realizacji projektu

W pierwszych tygodniach trwania projektu w szkole zostanie przedstawiony raport dokumentujący wyjściowy stan szkoły w obszarach, które będą objęte działaniami projektowymi. Będzie on podstawą do porównań prowadzonych po zakończeniu projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!". Koordynatorzy będą dokumentować przebieg projektu w Dzienniku Projektu, dzięki czemu określą które cele i rezultaty są osiągane w kolejnych działaniach. (Plan Europejski I.3)

czwartek, 9 czerwca 2016

Szkolenie dla beneficjentów

Koordynatorka projektu B.D.U.N. uczestniczyła w szkoleniu dla beneficjentów Akcji 1 zorganizowanym przez FRSE - Narodową Agencję programu Erasmus+

wtorek, 7 czerwca 2016

Realizacja projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" jest coraz bliższa.

Dziś Narodowa Agencja programu Erasmus+ przysłała naszej szkole umowę finansową.